GURU

AGUS SUYANTO

Guru SBK

AHMAD FUDHOLI

Guru Keahlian TKJ

ALIN MARLINA

Guru Keahlian TKR

ANDINI PRAJAWATI

Guru Matematika

APRILIS DIANA SARI

Guru LBI

DEWI ANGGARAINI

Guru Fisika

DEWI YULIANDARI

KaProg Ap & Guru Keahlian AP

DHANI SETIAWAN

Pembina OSIS & Guru Agama Islam

DIAN FITRIANA

Guru BP/BK

DIARTI PANGARIBUAN

Guru Keahlian AP

ENDANG PUJIWATI

Guru B. Inggris

Endang Sri Kanthi

Guru SBK

EVI MELAWATI SILABAN

Guru Matematika

GABRIEL MALA

Guru Agama Katholik

IBRAHIM GANI

Guru PJOK

INDAH PUSPASARI

KaProg TKJ & Guru TKJ